HS系列料塔

HS系列料塔


Reading volume:   Date:2019-04-29 

Qingzhou Huasheng Temperature Control Equipment CO.,Ltd
Mobile phone:+86-13356368222
TEL.:+86-536-3520123
FAX.:+86-536-3528088
E-mail:sdrx@hscoolingpad.com

Product Description

HS系列料塔可以有多用途。料塔圆锥型底部根据不同物质和流动性设定45-60度角。

这种底部为圆锥体的料塔可用于农场、谷物的储存、也可以用于喂养和研磨的工具。当然也可以用于短期或者临时的谷物储存。

料塔塔壁、支腿和进出口都是用镀锌板制成。这种构造让料塔的锥底牢靠。

型号

直径(cm

吨位(T

高度(m

容量(m³)

支架个数

重量(kg

HS18301

183

3

4.3

4.6

4

450

HS18302

183

4.5

5.18

6.93

4

510

HS18303

183

6

6.06

9.26

4

560

HS18304

183

7.5

6.94

11.59

4

620

HS27501

275

7.1

5

10.99

6

625

HS27502

275

10.5

5.88

16.26

6

750

HS27503

275

14

6.76

21.53

6

820

HS27504

275

17.4

7.64

26.8

6

900

HS36601

366

15

5.8

23.5

8

848

HS36602

366

21.5

6.7

33

8

982

HS36603

366

27.5

7.6

42.5

8

1118

HS36604

366

33.5

8.5

52

18

1252

备注:饲料的平均重量为0.65吨/m³

HS1830Φ直径料塔仓体1.0mm厚 支撑腿2.5mm厚

HS2750Φ直径料塔仓体1.0mm厚 两节以上1.2mm厚 支撑腿2.5mm厚

HS3660Φ直径料塔仓体1.2mm厚 支撑腿3.0mm厚